Ózon adatlap

Ózon biztonsági adatlap

Az ózon biztonsági adatlap tartalma: GHS szempontok, összetétel, elsősegély, tűzvédelmi jellemzők, baleseti intézkedések, tárolás, expozíció, fizikai és kémiai tulajdonság, stabilitás és reakciókészség, toxikológiai adatok, ökológiai információk, lebomlás, szállítás, szabályozási direktívák.

 

Az ózongáz legfőbb jellemzői, és felhasználásával kapcsolatos biztonsági tudnivalók összefoglalója.

Az adatlap letölthető pdf formátumban innen


   TERMÉKAZONOSÍTÁS
   Megnevezés:    Az ózon   
   Közös nevek / szinonimák:     O3, Háromatomos oxigén, Trioxygen  
   Ózongenerátor forgalmazó:    Ozone Tech Hungary Kft.
   H-1181 Budapest,
   Madách Imre u. 51.
   A termék használata: Ez a biztonsági adatlap a termék gáz halmazállapotában történő alkalmazására vonatkozik,
   azon eljárás keretében amikor egy mobil ózongenerátorral előállított ózont alkalmaznak fertőtlenítési,
   szagtalanítási és légtisztítási szándékkal.
   VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS - GHS szempontok
   Testi   Oxidáló gáz
   Egészség    Bőr irritáció: 3. kategória
   Szem izgatása: 2B kategória
   Légzőrendszer toxicitás: I. kategória
   Környezet    Akut vízi toxicitás: I. kategória
   Megjegyzés: Súlyos légzési toxicitás alakul ki mielőtt a bőr vagy a szemirritáció fellép.
   Tüdőbetegségben szenvedők (különösen az asztma), kerüljék az ózonnal történő érintkezést.
   WHMIS szempontok (Munkahelyi veszélyes anyagok rendszere, Kanada) C, D1A, D2B, F)
   Forrás: CCOHS CHEMINFO, jelentés száma 774.
   ÖSSZETÉTEL
   Kémiai név    Ózon (ozone) 
   Közös nevek:    Háromatomos oxigén, trioxygen
   Vegyi képlet:    O3
   CAS nyilvántartási szám:    10028-15-6
   ELSŐSEGÉLY
   Érintkezés módja:    Tünet    Elsősegély
   Bőrrel való érintkezés:    Bőrirritáció    Vízzel öblítés
   Bőrön át történő felszívódás    Nem jellemző  -
   Szemmel való érintkezés    Szemirritáció    Vízzel öblítés
   Lenyelés    NA  -
   Belégzés    Fejfájás, köhögés    Friss levegő
   Súlyos esetekben, illetve ha a tünetek nem enyhülnek az elsősegély ellenére, forduljanak orvoshoz
   TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK
   Az ózon önmagában nem gyúlékony, de mivel erős oxidáló szer felgyorsíthatja az égés folyamatot.
   Az oltáshoz használjon bármilyen égés elleni oltószert.
   BALESETI INTÉZKEDÉSEK
   Kapcsolja ki az ózongenerátort és szellőztesse ki a helyiséget. A helyiséget el kell hagyni,
   amíg az ózonszint lecsökken a biztonságos szintre. (<0,001 ppm)
   TÁROLÁS
   Az ózongáz nem tárolható
   EXPOZÍCIÓ / SZEMÉLYI VÉDELEM
   OSHA Megengedett expozíciós határérték    8 óra TWA 0,1 ppm
   ANSI / ASTM:     8 óra TWA 0,1 ppm, CK 0,3 ppm
   EüM    8 óra TWA 0,1 ppm, CK 0,3 ppm
  NIOSH:    ELCV
   Könnyű 0,1 ppm ;
   mérsékelt  0,08 ppm;
   nehéz fizikai munka TWA 2 óra 0,2 ppm 
   Légzésvédelem:    Teljes arcot fedő egyéni légzőkészülék használata
   azokon a területeken ahol nagy a koncentráció.
   Műszaki támogatás:    Az ózont közömbösítő egység használata.
   FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁG
   Fizikai állapot    Gáz    PH    NA. 
   Molekula tömeg:    48,0     Lobbanáspont     -
   Súly:      Viszkozitás     - 
   Megjelenés:    Színtelen: alacsony koncentrációban
   Kék: magasabb konc.-ban 
   Önlobbanási hőmérséklet    -
   Szag:    Szúrós szagú     Relatív sűsűség    -
   Szagküszöb:    0,02 - 0,05 ppm     Eloszlási együttható    -
   Olvadáspont:    -193 C / -315 F     Gyúlékonyság     - 
   Forráspont:    -112 C / -169 F    Robbanási határok     - 
   Gőznyomás:    > 1 atm    
   Gőz sűrűség:    1,6 (levegő=1)    
   Oldhatóság vízben:    570 mg / L 20 C-on
   
   STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
   Az ózon rendkívül instabil és igen reakcióképes. Kerülni kell az érintkezést oxidálható anyagokkal.
   Az ózon könnyen reakcióba lép és spontán bomlik normál külső hőmérséklet mellett.
   Kerülni kell az ózonnal történő érintkezést az alábbi anyagok esetében:        Ezüst, természetes kaucsuk alapú gumi
      
   TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
   Lehetséges érintkezési behatások:    Belégzés, szem, bőrfelület
   Akut behatás tünetei:    Rossz közérzet, fejfájás, köhögés,
   torokszárazság, légszomj,
   tüdőödéma, bőr-, szem irritáció.
   Magasabb szintű expozíció fokozza
   a tüneteket.
   Krónikus behatás tünetei:     Hasonlók az akut behatás tüneteihez.
   Lehetséges krónikus légzési
   rendellenesség.
   Irritáció:     Igen
   Allergia:     Nem
   Rákkeltő hatás (NTP, IARC, OSHA)     Nem
   Reprodukciós, teratogén mutagenitás:     Nem bizonyított
   Toxikológiai szinergikus termék     -
   Megnövekedett szuszpendáció:     Allergének, kórokozók.
   ÖKOLÓGIA INFORMÁCIÓK
   Az ózon magas koncentrációban káros lehet a növényi szervezetekre. A vízben történő semlegesítése káros lehet
   a vízi élővilágra. Mivel a természetes bomlási folyamat gyors, az érintett terület korlátozott lesz.
   LEBOMLÁS 
   Rövid idő alatt magától is visszaalakul oxigénné és egyszerűen eloszlik
   a levegőben, maradandó káros anyagok és a környezet degradációja nélkül.
   Felezési idő: 
   vízben:     20 C-on : 20 perc
   szárazon: 24 C-on : 25 óra
   A felezési idő jelentősen csökken a páratartalom növekedésével,
   szennyezőanyagok jelenlétével, a hőmérséklet emelkedésével, a légmozgás növekedésével.
   SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
   Az ózongáz nem szállítható.
   SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
   SARA III. 302 SZ.:  EHS TPQ: 50 kg
   SARA III. 304 SZ.:  EHS RQ: 50 kg
   SARA III. 313 SZ.:  > 5000 kg használat / év
   Forrás: EPA listák


Jogi nyilatkozat: Ez az ózon biztonsági adatlap kizárólag tájékoztató a termék (Ózon) biztonságos kezeléséhez a felhasználói szempontok alapján az ózonkezelést alkalmazó szakemberek részére. A leírás nem vállal felelősséget és nem nyújt garanciát. Forrás: Gyártói (USA)

 

Ózon biztonsági adatlap, 2015  • CAS nyilvántartási szám: 10028-15-6